Wagenborg

Maritime Board Groningen in weekendbijlage Dagblad van het het Noorden

Op 19 december publiceerde het Dagblad van het Noorden onderstaand interview met Egbert Vuursteen – CEO Royal Wagenborg – en Harry Doze – Marstrat. Het artikel gaat in op de maritieme sector in Noord-Nederland en de verbindende rol die de Maritime Board Groningen daarin vervult.

Creativiteit innovatiekracht

‘Als we nu niets doen, dan verdwijnen we als maritieme sector in de geschiedenisboeken.’ Was getekend: Jules Blokhuis, productieleider van Koninklijke Niestern Sander, anderhalf jaar geleden. Goed nieuws. We dóen wat. De kersverse Maritime Board Groningen verbindt de bedrijvigheid in de sector met elkaar en met overheid en onderwijs.

Vorig jaar werd de Maritime Board Groningen in het leven geroepen om de sector in Noord-Nederland in stand te houden en te versterken. Toverwoorden: kennis delen, innoveren, aanpakken. Voorzitter is topman van Royal Wagenborg Egbert Vuursteen. ,,We zijn inmiddels vier keer bij elkaar gekomen. De open houding van iedereen is opmerkelijk. We hebben allemaal hetzelfde doel: ervoor zorgen dat de noordelijke maritieme sector zijn internationale concurrentiepositie behoudt en zich verder kan versterken in deze lastige tijd.’’

Het bouwen van schepen kost veel manuren. Logischerwijs is de prijs van een schip in Nederland daarom hoger dan in landen met aanzienlijk lagere lonen, alhoewel de efficiency in Noord-Nederland over het algemeen erg hoog is. ,,Wat we met de Board doen, en dat vind ik echt goed, is onderzoeken hoe dat precies zit. We concludeerden dat het een kwestie van een overbrugbare kostenbesparing is en dan zijn we weer helemaal concurrerend’’, vertelt Harry Doze van adviesbureau Marstrat. ,,Dus moeten we samen bedenken hoe we dat kunnen doen.’’ Vuursteen stelt: ,,Je moet in die vergelijking ook de hoge kwaliteit meenemen die Noordelijke schepen karakteriseren.”

Doze bracht in opdracht van de provincie Groningen eerder al de situatie van het maritieme cluster in beeld. Dat was de directe aanleiding om in actie te komen. Hij concludeerde dat het de verkeerde kant op ging. De sector kende faillissementen, de marges werden kleiner, vergrijzing trad in en de kritische massa daalde. En dat heeft weer effect op de investeringsmogelijkheden en de algehele toekomst van de sector. Vuursteen: ,,We moeten een minimale grootte behouden om interessant te blijven hier in Noord-Nederland.’’

Besparing

De board zoekt met werven, maritieme dienstverleners, reders, opleiders, verzekeraars, financiers, havens en overheden (allemaal vertegenwoordigd) antwoorden op de vragen die spelen. De al genoemde kostprijs is een belangrijke uitdaging, robotisering een interessant antwoord. Doze: ,,We hebben vastgesteld dat vooral in de sectiebouw besparingen kunnen worden gerealiseerd. Een robotstraat, of een flexibel inzetbare robot, waarvan scheepsbouwers en sectiebouwers gebruik kunnen maken, kan een antwoord zijn. Dat onderzoeken en bespreken we. Maar dan moet wel eerst de engineering gestandaardiseerd worden. Dat zijn we nu met een groot aantal betrokkenen aan het opzetten.’’

Tegelijkertijd wordt al op vrij gedetailleerd niveau gekeken wat zo’n robotstraat scheelt aan kosten en wat hij zou moeten doen. Het laatste idee is dat de productie van zogeheten micropanelen (maximaal 12 bij 3 meter) heel goed door robots kan geschieden. Doze: Dat lijkt de beste besparing op te leveren.’’ Of de scheepsbouwers via slimme logistieke manieren de secties in een robotstraat laten assembleren, of dat het beter is dat de robotstraat langs de bouwers gaat, wordt ook onderzocht.

Om dat proces een handje te helpen, stelde de provincie Groningen begin deze maand 1 miljoen euro uit het coronafonds beschikbaar. Vuursteen: ,,Daar blijkt uit dat de provincie veel belang hecht aan de sector en overtuigd is van het proces dat we samen hebben ingezet. Uiteindelijk moeten de ondernemers het wel zelf doen natuurlijk, zo krijg je een duurzaam model.’’

SPANNEND

Dat de maritieme sector van belang is in het Noorden, blijkt uit de cijfers. Na de regio Rotterdam is het de grootste regio van Nederland, met 13.000 arbeidsplaatsen. En het Noorden mag dan uitdagingen kennen, vergeleken met andere regio’s gaat het hier nog best goed, zegt Doze. ,,Qua creativiteit en innovatiekracht weet de noordelijke scheepsbouw altijd weer oplossingen te vinden om haar bestaansrecht te garanderen. Maar de komende periode wordt spannend. Zijn er dan nog genoeg opdrachten voor alle noordelijke scheepsbouwers?’’

,,Alleen door samen te werken krijgen we dat voor elkaar’’, zegt Egbert Vuursteen. ,,In de board praten vooral de grotere partijen mee, maar de ideeën en oplossingen worden altijd in samenspraak met zoveel mogelijk betrokkenen uit de maritieme sector bedacht en uitgevoerd. De gehele keten in Noord-Nederland bestaat nu eenmaal uit een groot aantal subcontractors die regionaal gevestigd zijn en die nodig zijn voor de verschillende fasen tijdens het bouwen en berederen van schepen.’’

VERGROENEN

Want de uitdagingen en kansen zijn er voor elke onderneming. Wat doen we tegen de vergrijzing? Hoe zorgen we dat we onze schepen verduurzamen en vergroenen? Ook interessant: Welke kansen heeft het Noorden in de verduurzaming van schepen? Hoe gaan we om met nieuwe wet- en regelgeving? Wat kunnen we doen om onze concurrentiepositie te versterken? Hoe blijft de maritieme sector interessant voor financiers? Wat kunnen we doen om het vak aantrekkelijk te houden voor scholieren? En zo nog veel meer.

Vuursteen: ,,Elke vergadering liggen er kwesties op tafel die we allemaal van een antwoord willen voorzien. We laten onderzoek doen, steken de koppen bij elkaar en kijken naar mogelijkheden. Juist omdat de onderwerpen van verschillende kanten kunnen worden belicht, kunnen we snel meters maken.’’

,,We discussiëren over welke kwesties van het grootste belang zijn, de betrokken partijen springen er meteen bovenop. Dat werkt. We moeten voorwaarts, relevant blijven. Je ziet dat er in het Noorden nog een grote diversiteit aan schepen gebouwd kan worden. Dat moet vooral zo blijven.’’

Bron: Dagblad van het Noorden