Marstrat - Maritime Strategy Implemented

Netherlands Maritime Technology over maritieme I-Missie Finland

Maritieme i-missie naar Finland begin maart stimuleert samenwerking en wederzijdse business mogelijkheden

Scandinavië toont bijna jaloersmakend veel ambitie als het gaat om een groene toekomst voor haar maritieme industrie. De landengroep zit o.a. bovenop de thema’s emissieloos & autonoom varen. Zo ook Finland, dat in 2030 haar complete vloot emissieloos wil laten varen. De Finse overheid stuurt de ambitie door financiële support en ook regelgeving.

“Finland ziet Nederland als natuurlijke samenwerkingspartner op o.a. deze gebieden”, vertelt Harry Doze van Marstrat. Klinkt dit je als muziek in de oren omdat uw bedrijf hier volop mee bezig is? Ontdek of je bedrijf een ideale match vormt met één of meerdere Finse counterparts en verken business mogelijkheden tijdens de gratis toegankelijke maritieme i-missie op 2 en 3 maart 2021. Ook op de thema’s offshore wind en scheepsbouw (m.n. van cruiseschepen) ligt een scherpe focus.

Superjachtbouw en passagiersschepen

“We hebben een denkwijze die erg overeenkomt met die van de Finnen en bovendien waarderen zij ons om o.a. onze creativiteit en innovaties”, vervolgt Doze. “Finland is ruim een jaar geleden een transitie gestart van haar maritieme industrie. Waar de maritieme bedrijven voorheen altijd erg actief zijn geweest op het gebied van arctische- en passagiersschepen, ontstaat door een veranderende markt, nu ruimte om het blikveld te verruimen. De overheid stimuleert de industrie om aan de slag te gaan met het verwerken van hoogstaande technische kennis waar Finland van origine sterk in is. Denk bijvoorbeeld aan sensoren. De industrie kijkt vooral naar mogelijkheden in de superjachtbouw en op het gebied van cruiseships”, aldus Doze.

‘Samenwerken op de thema’s emissieloos & autonoom varen hard nodig’

Hein Velema, sinds april dit jaar ook één van de Partners bij Marstrat vult aan: “Verschillende landen zijn op hun manier al ver op het gebied van emissieloos en autonoom varen. Er zijn echter nog heel veel puzzelstukjes die gelegd moeten worden en zo bezien, verkeren we Europa-breed op deze vlakken nog in een pril stadium. Samenwerking is hard nodig. Laten we naar elkaar kijken waar we staan en samenwerken en kennis delen. Het gaat hier om internationale ontwikkelingen én internationale samenwerking als sleutel tot succes. Om voorsprong te kunnen behalen op deze vlakken is het zaak om verder te kijken dan efficiency en financiën, anders komen anderen straks met de oplossing en schuif je achteraan aan in de rij.”

De maritieme i-missie is een vervolg op de inkomende handelsmissie uit Finland, die in 2019 plaatsvond rond de beurs Europort. Destijds waren bedrijven aangesloten zoals Basen OY, Esri Finland, KIP Infra OY, Kosila, Kouvola Innovation OY, Pemamek OY, Port of Pori Ltd, Quuppa OY, Steerprop Ltd, Tieto Finland OY en VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.

Programma in voorbereiding

Het programma wordt momenteel nog vorm gegeven door Marstrat in samenwerking met NMT en zal bestaan uit webinars, paneldiscussies en interactieve workshops. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Ook wordt de mogelijkheid aangeboden tot individuele matchmaking met Finse bedrijven naar keuze. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Verzoeken hiervoor kunnen nu al worden ingediend. Zie de contactgegevens hieronder.

Interesse in deelname aan de maritieme i-missie?

Vanaf medio januari 2021 kan uw bedrijf zich aanmelden via B2Match, en verschijnt hierover o.a. berichtgeving via de kanalen van NMT. Ideeën voor sprekers of suggesties voor het programma? Neem contact op met Harry Doze (T 06 50 51 44 77, E doze@marstrat.nl ) en/of Hein Velema (T 06 48 74 08 64, E velema@marstrat.nl).

Bron: Netherlands Maritime Technology