Robotisering voor een toekomstbestendige Noordelijke scheepsbouw

De provincie Groningen verleent de Stichting Groninger Maritime Board (GMB) 250.000 euro subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek ‘Shared Facility voor de Noord-Nederlandse scheepsbouwindustrie’. In dit project wordt onderzocht hoe robotisering kan worden toegepast in de noordelijke scheepsbouw, om de productiviteit van de gehele keten te verbeteren.

De toekomst van de noordelijke scheepsbouw staat onder druk en orders gaan verloren vanwege te hoge kosten. Samenwerken is essentieel voor het behoud van de maritieme sector en werkgelegenheid in Noord-Nederland.

De uitkomst van het project moet de doorslag geven voor de bouw van de robotiseringsfaciliteit. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol: “De daadwerkelijke bouw van de robotiseringsfaciliteit gaat een impuls zijn voor de hele noordelijke maritieme industrie. Het levert veel werkgelegenheid op en het biedt kansen om de CO2-uitstoot van de scheepvaart te verminderen.

Geautomatiseerde processen

Het project ‘Shared Facility’ bestaat uit verschillende toepassingen: van geautomatiseerde montage van staalplaten en profielen, tot het aan elkaar lassen van micropanelen in een centrale robotlijn, de ‘Shared Facility’. Met geautomatiseerde processen wordt de kwaliteit verhoogd en de doorlooptijd verkort, waardoor er jaarlijks per werf meer schepen gebouwd kunnen worden. Dit vergroot de werkgelegenheid in de scheepsbouw en bij de toeleveranciers. Geert Huizinga, FME-directeur, geeft aan: “Met het ‘Smart Industry’ programma zetten we stevig in op slimme productielijnen door middel van digitalisering en robotisering in de keten. Met een shared facility in de scheepsbouwsector kunnen we dit verder vormgeven en onze concurrentiepositie versterken.”

Innovatie en duurzame bouw

Vijftig jaar nadat Groningse en Friese Conoship-werven gezamenlijk startten met computergestuurd staal snijden, zijn er nu grote kansen voor het gezamenlijk produceren van micropanelen in een centrale gerobotiseerde ‘Shared Facility’ voor de scheepscasco’s op de afzonderlijke werven. Daarmee kan ook de efficiënte bouw van duurzame schepen sneller mogelijk gemaakt worden. “In samenhang met een efficiëntere productieketen en de lokale ontwikkeling van CO2-reductietechnologie is een grote vervangingsvraag te voorzien naar innovatieve fossielvrije- en emissiearme schepen, die in Noord-Nederland gebouwd kunnen worden in plaats van in China.”, aldus Guus van der Bles, directeur development Conoship International.

Samenwerking maritieme sector

Het project ‘Shared Facility’ is geïnitieerd door de Groninger Maritime Board en wordt uitgevoerd door de Stichting GMB, Conoship International, FME en Marstrat, in samenwerking met een groot aantal werven en toeleveranciers uit de Noordelijke maritieme sector: “Dit is het momentum waarbij de noordelijke maritieme sector onderkent dat samenwerking noodzakelijk is om de toekomst te kunnen bestendigen.”, aldus Egbert Vuursteen, CEO Royal Wagenborg en voorzitter van de Groninger Maritime Board.