Intreerede Jenny Coenen, lector Smart Sustainable Manufacturing

Marstrat partner Jenny Coenen is sinds 1 januari 2021 lector Smart Sustainable Manufacturing aan De Haagse Hogeschool. Op 8 juni 2022 (13.00 – 18.30) houdt zij haar intreerede ‘Kunnen wij het maken?’

Relatief kleine, gespecialiseerde bedrijven in de maakindustrie hebben behoefte aan flexibele assemblageprocessen en productielogistiek. Digitalisering biedt veel mogelijkheden om productieprocessen efficiënter en duurzamer te maken, innovatieve producten te fabriceren en over te schakelen op andere businessmodellen. Dit moet dan wel werken voor kleine series en enkelstuks. 

‘Kunnen wij het maken?’ verwijst naar onderliggende vragen over: ‘Hoe beheersen we risico’s in complexe maakprocessen?’, ‘Hoe werken we samen in de keten?’ (bijvoorbeeld door ‘Factory-as-a-Service’) en ‘Wat moeten huidige en toekomstige engineers weten over ‘Industry 4.0’ en circulaire maakindustrie?’ 

Jenny legt graag uit hoe ze samen met haar docent-onderzoekers aan de slag gaat om voor u een antwoord te vinden op deze vragen, door middel van cocreatie met de beroepspraktijk en het onderwijs in het Re/manufacturing lab. 

Het lectoraat maakt deel uit van het kenniscentrum Digital Operations and Finance en valt onder de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving. De intreerede van Jenny Coenen wordt gecombineerd met die van Steven van den Berg, lector Fotonica.

Bekijk het volledige programma op de website van De Haagse Hogeschool