Roadmap Superyacht Delta - Marstrat - Hein Velema

Roadmap Superyacht Delta van start

Op donderdag 30 maart presenteerde Marstrat partner Hein Velema de door Marstrat ontwikkelde Roadmap Superyacht Delta aan de betrokken Zuid-Hollandse superjachtbouwers en publieke partners.

De roadmap biedt handvatten voor het versterken van de regionale maritieme cluster via een op de superjachtsector toegespitst programma.

Tijdens de bijeenkomst bij Zwijnenburg in Capelle aan den IJssel werden de betrokken partijen het eens over de volgende actielijnen: procesinnovatie, verduurzaming en human capital.

Duurzame toekomst

De projecten uit de roadmap bestaan uit drie lijnen: slimme cascobouw, duurzame refits en digitale standaarden. Doordat de marktpartijen zich hiervoor in willen zetten worden doelgerichte stappen gezet naar het realiseren van een duurzame toekomst.

De superjachtsector is het paradepaard van de regio. De sector bloeit en loopt voorop met innovatie en duurzaamheid. Daarmee fungeert de sector als aanjager van gehele maritieme sector.


De roadmap is ontwikkeld in opdracht van Deal Drechtsteden, Gemeente Rotterdam, Port of Rotterdam en de brancheorganisaties NMT en Holland Yachting Group.

Lees meer op de website van Deal Drecht Cities.

Intreerede Jenny Coenen, lector Smart Sustainable Manufacturing

Marstrat partner Jenny Coenen is sinds 1 januari 2021 lector Smart Sustainable Manufacturing aan De Haagse Hogeschool. Op 8 juni 2022 (13.00 – 18.30) houdt zij haar intreerede ‘Kunnen wij het maken?’

Relatief kleine, gespecialiseerde bedrijven in de maakindustrie hebben behoefte aan flexibele assemblageprocessen en productielogistiek. Digitalisering biedt veel mogelijkheden om productieprocessen efficiënter en duurzamer te maken, innovatieve producten te fabriceren en over te schakelen op andere businessmodellen. Dit moet dan wel werken voor kleine series en enkelstuks. 

‘Kunnen wij het maken?’ verwijst naar onderliggende vragen over: ‘Hoe beheersen we risico’s in complexe maakprocessen?’, ‘Hoe werken we samen in de keten?’ (bijvoorbeeld door ‘Factory-as-a-Service’) en ‘Wat moeten huidige en toekomstige engineers weten over ‘Industry 4.0’ en circulaire maakindustrie?’ 

Jenny legt graag uit hoe ze samen met haar docent-onderzoekers aan de slag gaat om voor u een antwoord te vinden op deze vragen, door middel van cocreatie met de beroepspraktijk en het onderwijs in het Re/manufacturing lab. 

Het lectoraat maakt deel uit van het kenniscentrum Digital Operations and Finance en valt onder de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving. De intreerede van Jenny Coenen wordt gecombineerd met die van Steven van den Berg, lector Fotonica.

Bekijk het volledige programma op de website van De Haagse Hogeschool

Robotisering voor een toekomstbestendige Noordelijke scheepsbouw

De provincie Groningen verleent de Stichting Groninger Maritime Board (GMB) 250.000 euro subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek ‘Shared Facility voor de Noord-Nederlandse scheepsbouwindustrie’. In dit project wordt onderzocht hoe robotisering kan worden toegepast in de noordelijke scheepsbouw, om de productiviteit van de gehele keten te verbeteren.

De toekomst van de noordelijke scheepsbouw staat onder druk en orders gaan verloren vanwege te hoge kosten. Samenwerken is essentieel voor het behoud van de maritieme sector en werkgelegenheid in Noord-Nederland.

De uitkomst van het project moet de doorslag geven voor de bouw van de robotiseringsfaciliteit. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol: “De daadwerkelijke bouw van de robotiseringsfaciliteit gaat een impuls zijn voor de hele noordelijke maritieme industrie. Het levert veel werkgelegenheid op en het biedt kansen om de CO2-uitstoot van de scheepvaart te verminderen.

Geautomatiseerde processen

Het project ‘Shared Facility’ bestaat uit verschillende toepassingen: van geautomatiseerde montage van staalplaten en profielen, tot het aan elkaar lassen van micropanelen in een centrale robotlijn, de ‘Shared Facility’. Met geautomatiseerde processen wordt de kwaliteit verhoogd en de doorlooptijd verkort, waardoor er jaarlijks per werf meer schepen gebouwd kunnen worden. Dit vergroot de werkgelegenheid in de scheepsbouw en bij de toeleveranciers. Geert Huizinga, FME-directeur, geeft aan: “Met het ‘Smart Industry’ programma zetten we stevig in op slimme productielijnen door middel van digitalisering en robotisering in de keten. Met een shared facility in de scheepsbouwsector kunnen we dit verder vormgeven en onze concurrentiepositie versterken.”

Innovatie en duurzame bouw

Vijftig jaar nadat Groningse en Friese Conoship-werven gezamenlijk startten met computergestuurd staal snijden, zijn er nu grote kansen voor het gezamenlijk produceren van micropanelen in een centrale gerobotiseerde ‘Shared Facility’ voor de scheepscasco’s op de afzonderlijke werven. Daarmee kan ook de efficiënte bouw van duurzame schepen sneller mogelijk gemaakt worden. “In samenhang met een efficiëntere productieketen en de lokale ontwikkeling van CO2-reductietechnologie is een grote vervangingsvraag te voorzien naar innovatieve fossielvrije- en emissiearme schepen, die in Noord-Nederland gebouwd kunnen worden in plaats van in China.”, aldus Guus van der Bles, directeur development Conoship International.

Samenwerking maritieme sector

Het project ‘Shared Facility’ is geïnitieerd door de Groninger Maritime Board en wordt uitgevoerd door de Stichting GMB, Conoship International, FME en Marstrat, in samenwerking met een groot aantal werven en toeleveranciers uit de Noordelijke maritieme sector: “Dit is het momentum waarbij de noordelijke maritieme sector onderkent dat samenwerking noodzakelijk is om de toekomst te kunnen bestendigen.”, aldus Egbert Vuursteen, CEO Royal Wagenborg en voorzitter van de Groninger Maritime Board.

Hein Velema: We’ve got to embrace sustainable refits

The measures owners can take on their own vessels in the race to cut greenhouse gas emissions…

Marstrat partner and yachting consultant Hein Velema outlines measures owners can take independently on their own vessels in the race to cut greenhouse gas emissions.

A growing number of large companies such as Google, Ikea and Heineken are feeling the pressure to implement sustainability policies to please their customers and investors. Their CEOs don’t want to be seen in a diesel car. Their private jets are filled up with biofuel. Soon, people will ask questions about their yachts. Refits to make yachts more sustainable will become a major trend. Owners who feel the need to contribute to a better world will be followed by those who also care about their reputation. Finally, regulations will force the rest.

The IMO’s greenhouse gas strategy calls for emissions from ships to fall by 40 per cent by 2030, pursuing efforts towards 70 per cent by 2050. Norway is the first country to implement zero-emission zones in their fjords by 2026. Other countries will follow, especially those with attractive cruising grounds. Regulations will also apply to superyachts. Attempts to exempt our industry from the new European emission regulations will fail just like the Italian supercar producers failed to escape it.

IMO targets

If the superyacht industry wants to keep up with the IMO targets, it cannot afford to limit the efforts to the new construction of yachts. More than 95 per cent of the current fleet will still be operational in 2030 and probably more than 80 per cent in 2050, and so the only way to achieve the decarbonisation goals of the superyacht sector is to reduce emissions of the current fleet. It’s a huge endeavour for 6,000 superyachts. How can we do that?

Sustainable refits is the way forward. There’s one ‘easy’ way to reduce the emissions of current yachts and that’s HVO diesel. Without changing anything in the engine room, this modern synthetic drop-in fuel is believed to reduce greenhouse gas emissions by 85 per cent. This product will become available soon for the superyacht industry – but it comes at a price. It’s expected to be three to four times more expensive than the fuel normally bunkered by superyachts. The price will drop in the future but it will never be cheap. Refitting a yacht to reduce fuel consumption still makes a lot of sense to start with, and subsequently using better fuels such as HVO diesel.

Proven and available technology

There are many ways to refit yachts to reduce fuel consumption and emissions using only proven and available technology. Each measurement will contribute in a relatively small way, but it will all add up. A reduction of 40 per cent should be feasible when fully committed. As Martin Redmayne has recently mentioned across social media, we also need to talk about speed. The concept of ‘maximum speed’ of a yacht is holding us back from achieving what we want. If we optimise our yachts on normal cruising speeds, rather than maximum speeds, we can be much more efficient.

One of the first things to look at is the hull. Refits often include lengthening the yacht. Increasing the waterline makes the hull more efficient. Adding a bulbous bow, optimised for cruising speed, can help another few per cent. New propellors optimised for cruising speed rather than top speed will also help. Last, but not least, installing appendages such as the hull vane will make the hull transition complete.

Replacing the main engines with a diesel-electric propulsion system is probably too complicated, with limited results in terms of emissions reduction. Exchanging the main engines for smaller modern engines optimised for cruising speed is still expensive but can pay off. Retrofitting existing engines and adding exhaust treatment are more economical solutions.

More than just replacing equipment

According to Water Revolution Foundation’s latest information, yachts are in port or at anchor for more than 80 per cent of the time so it’s essential to look at the electrical systems and hotel load. Replacing generators in combination with advanced power management will reduce emissions significantly. Air conditioning is the largest power consumer and new HVAC systems can be 30 per cent more efficient and, combined with heat recovery, up to 50 per cent. But there are many more small improvements to be made such as reducing heat radiation from the sun with window foils, occupancy-based lighting and AC that detects when no one is in a room and switches off the lights and air conditioning.

Sustainable refit means more than just replacing equipment. The refit facility, the refit process, the use of materials, the disposal (preferably reusing or recycling) of old machinery and equipment are all to be taken in consideration. It’s not easy for an owner, captain or manager to do it all correctly.

Today, there are owners who are motivated to reduce the carbon footprint of their yacht. We need to be ready to help them. It would be good to have help available to look at individual yachts and make independent assessments, assisting owners to set out the right ambition level and consider options that will truly contribute.

Sustainable refit helpdesk

‘Independent’ means not being controlled by shipyards, equipment suppliers or project managers. This sustainable refit helpdesk could be part of Water Revolution Foundation with the possible use of government subsidies to reduce the barrier to a great sustainable refit, cleaning up the existing fleet of superyachts.

This article first appeared on SuperYachtNews.com

Offshore Wind - Marstrat

Webinar Topsector Water & Maritiem en NLinBusiness: Iconische Noordzeeprojecten

Op basis van door Marstrat uitgevoerd onderzoek zijn drie iconische Noordzeeprojecten gevormd. Deze projecten kunnen leiden tot showcases van Nederlandse expertise en kennis.

Op 16 juni organiseert Topsector Water & Maritiem samen met NLinBusiness een speciaal webinar over deze projecten. Marstrat partner Meindert van Genderen zal het onderzoek toelichten en als moderator optreden.

Duurzame proeftuin

De Noordzee is eind 2020 als proeftuin voor duurzame oplossingen geïntroduceerd. Tijdens het webinar zal vervolg gegeven worden aan de opgehaalde ideeën. De uitwerking zal leiden tot oplossingen die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen en tegelijkertijd haalbare en schaalbare zakelijke kansen bieden.

Met die ambitie voor ogen, en op basis van het onderzoek dat Marstrat in opdracht van Topsector Water & Maritiem heeft uitgevoerd, zijn de drie geïntegreerde iconische Noordzee-initiatieven gevormd om showcases van Nederlandse expertise en kennis te creëren:

 • Klimaatneutraal maritiem bouwen, transport en onderhoud
 • Multifunctioneel gebruik van het Noordzee
 • Vergroening van de energieproductie

Info en aanmelden

U kunt zich via onderstaande knop aanmelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vincent Cornelissen, secretaris Kernteam Internationaal of klik hier voor meer informatie over de eerste webinar.

Programme Superyacht Cluster Matching event 22 April

Marstrat is one of the organisers of the Superyacht Cluster Matching event that will be held on 22 April. We are pleased to announce the programme.

The event includes several workshops, with a special focus on innovations and sustainability. Each workshop will consist of 5-minute presentation by suppliers followed up by a Q&A, moderated by an industry expert.

Workshops

 • Zero emissions
  The IMO’s goal is to reduce CO2 emissions with at least 40% by 2030 and 70% by 2050. How are superyachts going to achieve that? Do we need new fuels or new propulsion systems? Which suppliers have technologies that can help shipyards to achieve their ambition?
 • Energy efficiency
  Reducing Green House Gasses goes further than propulsion. For example, the hotel load of superyachts can be reduced with energy efficient systems. Which suppliers have innovative solutions that can have a substantial contribution to the sustainability of superyachts?
 • Sustainable supply chain
  The way superyachts are built has an impact on our environment. New technologies, new ways of producing and new materials can have a positive influence on the sustainability of superyachts. Which suppliers offer shipyards innovative solutions?

Matchmaking

An important part of the virtual event will be the business-to-business meetings between Italian and Dutch companies. Matchmaking and Marketplace will be available during the entire event (9:00 – 17:00 CET), attendees will be able to sign up for matchmaking based on their profile and preferences. 

Don’t hesitate to contact Marstrat if you are interested and put your company in the spotlight to connect with possible clients.

PARTNERS

The event is organised in collaboration with the Holland Yachting Group and made possible by Rotterdam Maritime Capital of EuropeTopsector Water & MaritiemCamera di Commercio di Lucca, and Lucca Promos

Organised by


Zero Emission Ships - Jenny Coenen - Marstrat

Jenny Coenen – The path to zero-emission ships

With on average 20 tons CO2 exhaust per year per ship, international shipping attributes to about 3% of all CO2 emissions world-wide. This is about the same amount as a country like Germany. In order to lower this significant impact, IMO aims at reducing carbon intensity by at least 40% by 2030 and 70% by 2050, compared to 2008.

Energy Efficiency Design Index

What does this imply practically? First there is the Energy Efficiency Design Index (EEDI). Ships built in 2025 should be 30% more energy efficient than those built 10 years earlier. This bar will be progressively raised over the time. Existing ships are required to have a Ship Energy Efficiency Management plan that sets targets for improved energy efficiency and its monitoring throughout ship operations. In 2023 the Energy Efficiency Existing Ship Index will also enter into force, in a similar way as the EEDI does for new ships.

Carbon Reduction Measures for Ships

Compliancy can be met with technological measures like light-weight materials, more efficient hull design, propulsion improvement devices or waste-heat recovery. Second option is operational measures like slow-steaming or more efficient ship sizes. Third there are alternative fuels or energy like biofuels, hydrogen, ammonia, electrical ships or wind-assisted propulsion.

But would that be enough? Data collected by Serra and Fancello* show that technological measures with respect to hull and propellor could reduce the emissions by max 25%. Operational measures (mainly slow steaming) have a potential of 60% reduction. Alternative energy sources are the best bet: biofuels, hydrogen, ammonia and electricity all hold the promise of zero-carbon or carbon-neutrality.

Anticipating an expected ship lifespan of 20 years and projecting a required 55% emission reduction on the final years of the ship, some wicked choices must be made for newbuilds as well.

What can already be seen is a significant drop in the average installed power for large container vessels and crude tankers indicating that slow steaming is seen as a piece to the puzzle. This makes sense of course, the potential is huge (60% as indicated above) and at 10% lower speed already 30% reduction can be achieved.

Scenarios for carbon-free shipping

Experts like DNV think that in 2050 mixed scenarios with prominent roles for hydrogen AND ammonia AND nuclear energy AND ammonia can be expected. If normal economic investment decisions should apply then the fuel with the best chance to earn back capital expenses by means of fuel savings would ‘win’. But it is not very likely that this shall actually happen. It looks like CO2 pricing shall be required to match the price difference and make investments worthwhile.

Sustainable Shipping Strategy Index

The coming weeks Marstrat will dive into ‘transition fuels vs the future fuels’ and examine some particular ship types. We will compare 50% emission with zero-emission scenarios. How will it impact technical aspects of the ship, taking its operation and economic viability into account? The coming episodes will also reveal the Marstrat Sustainable Shipping Strategy Index.

* Serra and Fancello (2020) “Towards the IMO’s GHG goals: A critical overview of the perspectives and challenges of the main options for decarbonizing international shipping”, Sustainability, vol 2020, issue 12

Superyachts Clusters Matching 2021 - SCM - Martstrat

Dutch and Italian superyacht suppliers invited to present sustainable products, services or innovative ideas

Marstrat is inviting Dutch and Italian superyacht suppliers to present their sustainable products, services or innovative ideas during the Superyacht Clusters Matching event on 22 April.

If you would like to put your company in the spotlights, don’t hesitate to email our partner Hein Velema.

Both Italy and the Netherlands have a long nautical history and some of their leading yacht builders are founded in the 19th century. Today Italy and the Netherlands are leading the superyacht industry both in number of yachts built as gross tonnage of production.

Benefits can multiply

The regional maritime clusters are of great importance to the superyacht sector. The collaboration between shipyards, suppliers and service providers breeding ground for innovation and efficiency. When two clusters collaborate, the benefits can multiply.

The superyacht sector needs to develop to stay relevant to the changing needs of the customers. The collaboration between two regional clusters will contribute to the necessary change. While the pandemic continues, the superyacht sector goes through a period of technological innovation and search for sustainable solutions.

Matchmaking

Finding the right partners is crucial to stay at the forefront of this competitive market. Therefore Marstrat took the initiative to organise the Superyacht Clusters Matching 2021, The road to Sustainability event in close cooperation with NAVIGO and Holland Yachting Group.

The event includes several workshops, with a special focus on innovations and sustainability. Each workshop will consist of 5-minute presentation by suppliers followed up by a Q&A, moderated by an industry expert.

An important part of the virtual event will be the business-to-business meetings between Italian and Dutch companies. Matchmaking and Marketplace will be available during the entire event (9:00 – 17:00 CET), attendees will be able to sign up for matchmaking based on their profile and preferences. Click here to learn more, view the programme and register.

Don’t hesitate to contact Marstrat if you are interested and put your company in the spotlight to connect with possible clients.

Partners

The event is organised in collaboration with the Holland Yachting Group and made possible by Rotterdam Maritime Capital of Europe, Topsector Water & Maritiem, Camera di Commercio di Lucca, and Lucca Promos

Organised by

Marstrat - Maritime Strategy Implemented

Programma Dutch virtual visit to Finland

Nederlandse maritieme bedrijven die interesse hebben om zaken te doen met Finland kunnen zich nog steeds aanmelden voor de virtuele bijeenkomst op 3 maart.

Het programma is met zorg samengesteld. De dag begint om 09:00 met de opening door de Finse staatsecretaris voor Economische Zaken Mr. Petri Peltonen en de Nederlandse ambassadeur Mrs. Desirée Kopmels.


De Dutch Virtual Maritime Visit to Finland wordt door Marstrat en Business Finland georganiseerd in samenwerking met Netherlands Maritime Technology. De opdracht voor de organisatie is gegeven door Topsector Water Maritiem en het Netherlands Water Partnership

Aanmelden “Dutch Virtual Maritime Visit to Finland”

Zoals eerder aangekondigd, is er op 3 maart een virtuele bijeenkomst voor Nederlandse bedrijven in de maritieme sector met interesse voor zaken doen met Finland. U kunt zich vanaf nu inschrijven.

De dag begint om 09:00 met de opening door de Finse staatsecretaris voor Economische Zaken Mr. Petri Peltonen en de Nederlandse ambassadeur Mrs. Desirée Kopmels.

De opening wordt direct gevolgd door een CEO panel discussie waarna de deelnemers kunnen kiezen uit de volgende workshops:

 • ZERO emission
 • Autonous shipping
 • Cruise ships vs Superyachts.

Gedurende de hele dag is er mogelijkheid voor matchmaking. De inschrijving is gratis en kan via deze link waar u ook meer informatie kunt vinden over sprekers en deelnemers.

De Dutch Virtual Maritime Visit to Finland wordt door Marstrat en Business Finland georganiseerd in samenwerking met Netherlands Maritime Technology. De opdracht voor de organisatie is gegeven door Topsector Water Maritiem en het Netherlands Water Partnership