Jenny Coenen appointed part-time professor Smart Sustainable Manufacturing

As per 1st of January Jenny Coenen has been appointed part-time professor Smart Sustainable Manufacturing at The Hague University of Applied Sciences. She continues her work at Marstrat on Ship Production Processes (analysis, optimisation, education and training), also on a part-time base.

Jenny Coenen obtained a M.Sc. degree in Marine Technology from Delft University of Technology, where she also obtained her Ph. D. in the field of Ship Production. She has worked as researcher, lecturer, developer and consultant at Royal IHC, Delft University of Technology, Bloem Doze Nienhuis (a maritime consultancy company in Rotterdam), and Shipping & Transport College (STC) Rotterdam.

Her key interests and expertise are the improvement of (collaboration in) the production chain, engineering and business processes; both within companies as between companies. In 2021 she has been appointed professor Smart Sustainable Manufacturing at The Hague University of Applied Sciences which is a nice continuation of her earlier combined academic-business career.

Wagenborg

Maritime Board Groningen in weekendbijlage Dagblad van het het Noorden

Op 19 december publiceerde het Dagblad van het Noorden onderstaand interview met Egbert Vuursteen – CEO Royal Wagenborg – en Harry Doze – Marstrat. Het artikel gaat in op de maritieme sector in Noord-Nederland en de verbindende rol die de Maritime Board Groningen daarin vervult.

Creativiteit innovatiekracht

‘Als we nu niets doen, dan verdwijnen we als maritieme sector in de geschiedenisboeken.’ Was getekend: Jules Blokhuis, productieleider van Koninklijke Niestern Sander, anderhalf jaar geleden. Goed nieuws. We dóen wat. De kersverse Maritime Board Groningen verbindt de bedrijvigheid in de sector met elkaar en met overheid en onderwijs.

Vorig jaar werd de Maritime Board Groningen in het leven geroepen om de sector in Noord-Nederland in stand te houden en te versterken. Toverwoorden: kennis delen, innoveren, aanpakken. Voorzitter is topman van Royal Wagenborg Egbert Vuursteen. ,,We zijn inmiddels vier keer bij elkaar gekomen. De open houding van iedereen is opmerkelijk. We hebben allemaal hetzelfde doel: ervoor zorgen dat de noordelijke maritieme sector zijn internationale concurrentiepositie behoudt en zich verder kan versterken in deze lastige tijd.’’

Het bouwen van schepen kost veel manuren. Logischerwijs is de prijs van een schip in Nederland daarom hoger dan in landen met aanzienlijk lagere lonen, alhoewel de efficiency in Noord-Nederland over het algemeen erg hoog is. ,,Wat we met de Board doen, en dat vind ik echt goed, is onderzoeken hoe dat precies zit. We concludeerden dat het een kwestie van een overbrugbare kostenbesparing is en dan zijn we weer helemaal concurrerend’’, vertelt Harry Doze van adviesbureau Marstrat. ,,Dus moeten we samen bedenken hoe we dat kunnen doen.’’ Vuursteen stelt: ,,Je moet in die vergelijking ook de hoge kwaliteit meenemen die Noordelijke schepen karakteriseren.”

Doze bracht in opdracht van de provincie Groningen eerder al de situatie van het maritieme cluster in beeld. Dat was de directe aanleiding om in actie te komen. Hij concludeerde dat het de verkeerde kant op ging. De sector kende faillissementen, de marges werden kleiner, vergrijzing trad in en de kritische massa daalde. En dat heeft weer effect op de investeringsmogelijkheden en de algehele toekomst van de sector. Vuursteen: ,,We moeten een minimale grootte behouden om interessant te blijven hier in Noord-Nederland.’’

Besparing

De board zoekt met werven, maritieme dienstverleners, reders, opleiders, verzekeraars, financiers, havens en overheden (allemaal vertegenwoordigd) antwoorden op de vragen die spelen. De al genoemde kostprijs is een belangrijke uitdaging, robotisering een interessant antwoord. Doze: ,,We hebben vastgesteld dat vooral in de sectiebouw besparingen kunnen worden gerealiseerd. Een robotstraat, of een flexibel inzetbare robot, waarvan scheepsbouwers en sectiebouwers gebruik kunnen maken, kan een antwoord zijn. Dat onderzoeken en bespreken we. Maar dan moet wel eerst de engineering gestandaardiseerd worden. Dat zijn we nu met een groot aantal betrokkenen aan het opzetten.’’

Tegelijkertijd wordt al op vrij gedetailleerd niveau gekeken wat zo’n robotstraat scheelt aan kosten en wat hij zou moeten doen. Het laatste idee is dat de productie van zogeheten micropanelen (maximaal 12 bij 3 meter) heel goed door robots kan geschieden. Doze: Dat lijkt de beste besparing op te leveren.’’ Of de scheepsbouwers via slimme logistieke manieren de secties in een robotstraat laten assembleren, of dat het beter is dat de robotstraat langs de bouwers gaat, wordt ook onderzocht.

Om dat proces een handje te helpen, stelde de provincie Groningen begin deze maand 1 miljoen euro uit het coronafonds beschikbaar. Vuursteen: ,,Daar blijkt uit dat de provincie veel belang hecht aan de sector en overtuigd is van het proces dat we samen hebben ingezet. Uiteindelijk moeten de ondernemers het wel zelf doen natuurlijk, zo krijg je een duurzaam model.’’

SPANNEND

Dat de maritieme sector van belang is in het Noorden, blijkt uit de cijfers. Na de regio Rotterdam is het de grootste regio van Nederland, met 13.000 arbeidsplaatsen. En het Noorden mag dan uitdagingen kennen, vergeleken met andere regio’s gaat het hier nog best goed, zegt Doze. ,,Qua creativiteit en innovatiekracht weet de noordelijke scheepsbouw altijd weer oplossingen te vinden om haar bestaansrecht te garanderen. Maar de komende periode wordt spannend. Zijn er dan nog genoeg opdrachten voor alle noordelijke scheepsbouwers?’’

,,Alleen door samen te werken krijgen we dat voor elkaar’’, zegt Egbert Vuursteen. ,,In de board praten vooral de grotere partijen mee, maar de ideeën en oplossingen worden altijd in samenspraak met zoveel mogelijk betrokkenen uit de maritieme sector bedacht en uitgevoerd. De gehele keten in Noord-Nederland bestaat nu eenmaal uit een groot aantal subcontractors die regionaal gevestigd zijn en die nodig zijn voor de verschillende fasen tijdens het bouwen en berederen van schepen.’’

VERGROENEN

Want de uitdagingen en kansen zijn er voor elke onderneming. Wat doen we tegen de vergrijzing? Hoe zorgen we dat we onze schepen verduurzamen en vergroenen? Ook interessant: Welke kansen heeft het Noorden in de verduurzaming van schepen? Hoe gaan we om met nieuwe wet- en regelgeving? Wat kunnen we doen om onze concurrentiepositie te versterken? Hoe blijft de maritieme sector interessant voor financiers? Wat kunnen we doen om het vak aantrekkelijk te houden voor scholieren? En zo nog veel meer.

Vuursteen: ,,Elke vergadering liggen er kwesties op tafel die we allemaal van een antwoord willen voorzien. We laten onderzoek doen, steken de koppen bij elkaar en kijken naar mogelijkheden. Juist omdat de onderwerpen van verschillende kanten kunnen worden belicht, kunnen we snel meters maken.’’

,,We discussiëren over welke kwesties van het grootste belang zijn, de betrokken partijen springen er meteen bovenop. Dat werkt. We moeten voorwaarts, relevant blijven. Je ziet dat er in het Noorden nog een grote diversiteit aan schepen gebouwd kan worden. Dat moet vooral zo blijven.’’

Bron: Dagblad van het Noorden

Webinar market developments in the superyacht sector

While some sectors are heavily hit by the corona crisis, others tend to flourish. The superyacht industry proves to be less vulnerable for economic downturn.

In order to provide additional insight, Rotterdam Maritime Services Community, Netherlands Maritime Technology, and Maritime Delta will organise a webinar on January 21, 2021.

During the webinar Marstrat partner Hein Velema will elaborate about challenges and opportunities the superyacht industry has to offer to the regional maritime cluster of Rotterdam.

Opportunities

Afterwards, Eddie Kloosterman – division manager Holland Yachting Group at NMT – will discuss the increased attention for sustainability among superyacht owners. It is key to understand how the Dutch maritime cluster can capitalise on these opportunities. Other speakers include Dennis Bravenboer (Hug Engineering) and Robert van der Tol (Water Revolution Foundation)

During a panel discussion industry experts will dive deeper into the refit market. Refits might be a smart and swift way to improve the sustainability of a vessel. Especially interesting for Dutch shipyards because they are already equipped for this kind of work.

Programme

 • January 21st
 • 16.00 – 17.00
 • Online
Marstrat - Maritime Strategy Implemented

Netherlands Maritime Technology over maritieme I-Missie Finland

Maritieme i-missie naar Finland begin maart stimuleert samenwerking en wederzijdse business mogelijkheden

Scandinavië toont bijna jaloersmakend veel ambitie als het gaat om een groene toekomst voor haar maritieme industrie. De landengroep zit o.a. bovenop de thema’s emissieloos & autonoom varen. Zo ook Finland, dat in 2030 haar complete vloot emissieloos wil laten varen. De Finse overheid stuurt de ambitie door financiële support en ook regelgeving.

“Finland ziet Nederland als natuurlijke samenwerkingspartner op o.a. deze gebieden”, vertelt Harry Doze van Marstrat. Klinkt dit je als muziek in de oren omdat uw bedrijf hier volop mee bezig is? Ontdek of je bedrijf een ideale match vormt met één of meerdere Finse counterparts en verken business mogelijkheden tijdens de gratis toegankelijke maritieme i-missie op 2 en 3 maart 2021. Ook op de thema’s offshore wind en scheepsbouw (m.n. van cruiseschepen) ligt een scherpe focus.

Superjachtbouw en passagiersschepen

“We hebben een denkwijze die erg overeenkomt met die van de Finnen en bovendien waarderen zij ons om o.a. onze creativiteit en innovaties”, vervolgt Doze. “Finland is ruim een jaar geleden een transitie gestart van haar maritieme industrie. Waar de maritieme bedrijven voorheen altijd erg actief zijn geweest op het gebied van arctische- en passagiersschepen, ontstaat door een veranderende markt, nu ruimte om het blikveld te verruimen. De overheid stimuleert de industrie om aan de slag te gaan met het verwerken van hoogstaande technische kennis waar Finland van origine sterk in is. Denk bijvoorbeeld aan sensoren. De industrie kijkt vooral naar mogelijkheden in de superjachtbouw en op het gebied van cruiseships”, aldus Doze.

‘Samenwerken op de thema’s emissieloos & autonoom varen hard nodig’

Hein Velema, sinds april dit jaar ook één van de Partners bij Marstrat vult aan: “Verschillende landen zijn op hun manier al ver op het gebied van emissieloos en autonoom varen. Er zijn echter nog heel veel puzzelstukjes die gelegd moeten worden en zo bezien, verkeren we Europa-breed op deze vlakken nog in een pril stadium. Samenwerking is hard nodig. Laten we naar elkaar kijken waar we staan en samenwerken en kennis delen. Het gaat hier om internationale ontwikkelingen én internationale samenwerking als sleutel tot succes. Om voorsprong te kunnen behalen op deze vlakken is het zaak om verder te kijken dan efficiency en financiën, anders komen anderen straks met de oplossing en schuif je achteraan aan in de rij.”

De maritieme i-missie is een vervolg op de inkomende handelsmissie uit Finland, die in 2019 plaatsvond rond de beurs Europort. Destijds waren bedrijven aangesloten zoals Basen OY, Esri Finland, KIP Infra OY, Kosila, Kouvola Innovation OY, Pemamek OY, Port of Pori Ltd, Quuppa OY, Steerprop Ltd, Tieto Finland OY en VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.

Programma in voorbereiding

Het programma wordt momenteel nog vorm gegeven door Marstrat in samenwerking met NMT en zal bestaan uit webinars, paneldiscussies en interactieve workshops. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Ook wordt de mogelijkheid aangeboden tot individuele matchmaking met Finse bedrijven naar keuze. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Verzoeken hiervoor kunnen nu al worden ingediend. Zie de contactgegevens hieronder.

Interesse in deelname aan de maritieme i-missie?

Vanaf medio januari 2021 kan uw bedrijf zich aanmelden via B2Match, en verschijnt hierover o.a. berichtgeving via de kanalen van NMT. Ideeën voor sprekers of suggesties voor het programma? Neem contact op met Harry Doze (T 06 50 51 44 77, E doze@marstrat.nl ) en/of Hein Velema (T 06 48 74 08 64, E velema@marstrat.nl).

Bron: Netherlands Maritime Technology

Maritieme i-missie naar Finland

In opdracht van Topsector Water Maritiem organiseert Marstrat (in samenwerking met Netherlands Water Partnership) begin volgend jaar een maritieme i-missie naar Finland. De missie vindt plaats op dinsdag 2 en woensdag 3 maart 2021.

Dit tweedaagse virtuele event is bestemd voor Nederlandse bedrijven in de maritieme sector met interesse voor zaken doen met Finland op de volgende gebieden:

 • Autonome schepen
 • Emmissieloos varen
 • Offshore wind
 • Scheepsbouw, met name cruiseschips

De Finse bijdrage zal worden geleverd door toonaangevende bedrijven in bovenstaande werkgebieden in samenwerking met Business Finland. De i-missie zal bestaan uit plenaire bijeenkomsten, workshops en match making. Wilt u een uitnodiging ontvangen, heeft u vragen of suggesties voor het programma? Neem dan contact op met Harry Doze of Hein Velema van Marstrat.

De inschrijving start medio december.

Marstrat - Maritime Strategy Implemented - boardroom consulting

Interview with Hein Velema about the Dutch superyacht industry

Recently our partner Hein Velema was interviewed by Maritiem Nederland (a leading Dutch maritime trade journal) for an article about the in depth market survey on the Dutch superyacht industry he executed for Deal Drecht Cities.

Velema concludes that there are opportunities in the area of sustainability, added value in basic construction of hull and superstructure, as well as providing added services to superyacht owners. Including refits. He also sees opportunities due to the increase of the market for mega yachts.

Successful first meeting of Dutch regional maritime clusters

Nederland Maritiem Land and Marstrat BV took the initiative to connect the leading Dutch regional maritime clusters. During a successful meeting on the 9th of June various regional administrators worked on identifying cross-regional challenges, intensifying cooperation, and to share lessons learned.

The first steps towards a nation wide plan for recovery were set. The meeting was organised by Nederland Maritiem Land (NML), the network organisation of the Dutch maritime industry.

Marstrat is closely involved with the maritime clusters of Rotterdam, Drechtcities and Groningen. According to Marstrat-partners Harry Doze and Martin Bloem it is important to increase the involvement of regional administrators with the maritime industry. ‘Every region and municipality has its own DNA. Common interest can be found in the shared ambition and increased attention to support the maritime industry. Therefore it is important to connect and involve regional administrators to navigate away of the current crisis. Together with NML the regions are able to get topics such as nitrogen, industrial policy and maritime education on the agenda of national administrators in The Hague’

Alternative-Ship-Finance-Raymond-Ko-Marstrat-Maritime-Strategy-Implemented

Regional Maritime Clusters empower people, industry and governments

The maritime sector is a truly global industry. It is driven by large financial interests, and funds run from major port cities like Singapore, Rotterdam, Hamburg, Shanghai and Hongkong. It is here where the big money game is played, and where global interests meet. In a vibrant setting of commodity traders, ports and terminals, shipowners, shipyards and related financial or legal services.

This Champion’s League is highly interesting to play in. However, these hotspots do not fully explain the full impact of the maritime industry. In the EU alone, over 5 million people are employed in the sector, and they certainly are not all working in the big cities. This can be explained by the fact that many maritime activities takes place in coastal regions outside the large cities. They can be found around specific concentrations such as shipyards and related industries. In fishing communities, around offshore ports, marinas. Or even away from the coast in inland navigation communities.

In these local or regional communities, the stakes are as high as they are vulnerable. During the Corona crisis several governments took action to support their local industries. Nonintervention was no option. The social impact would have been too high. Therefore we can see increasing efforts in sustainable technology developments, automation, maritime training, collective marketing, and alternative ship finance.

In this thematic approach, the role of governments is often important, and as soon as public support becomes a real option, governance and organisation issues emerge. Within North and West Europe, Marstrat consultants witness an increasing demand for consultancy services by local and regional parties. They seek advice on the setup of public-private co-operations, formal and informal influence structures, and funding.

Marstrat partners are involved in national maritime networks (Dutch Maritime Network/Maritime by Holland), regional maritime networks (e.g. Rotterdam Maritime Capital of Europe, Drecht Cities, Groningen Maritime Board) and as an advisor to public and private stakeholders outside the Netherlands. If you are interested in setting up a professional regional maritime cluster, please contact us for a free of charge consultation.

Never Waste a Good Crisis, Be Ready For The Virtual Transformation

The Dutch Minister of Health, Welfare and Sport expects no large events will be allowed for the next year. Without major trade shows it will be a challenge to maintain and develop business networks as well as launch new products and services.

How can maritime companies present themselves, build their network and meet their prospective clients? The basic rules of business have not changed. But to be successful we have to adapt the way of working.

Digital tools already had a big impact. Everyone is using video conferencing internally and to communicate with existing contacts. Webinars have become a common way to be informed in larger networks. But how can similar tools be used in early stages of the marketing and sales process? How can they replace trade shows and in person meetings?

One way to fill the gap is to develop virtual events and it is expected that they will revolutionize our way of doing business. Existing event organizers will try to come up with solutions trying to save their collapsing business models. More creative initiatives could come from new players in this market who don’t have the need to protect their old pricing policy. Companies who are successful in defining their virtual strategy will have a comparative advantage.

This crisis also created opportunities. This is the time for trade associations to gain control and steer the developments in a direction which is in the best interest of their members. But also individual companies can develop digital marketing and sales strategies using virtual technology. The ones with the best solutions gain marketshare.

Marstrat is at the forefront of these developments. Together with associations and individual companies we prepare virtual events and marketing and sales processes are being digitalized. We help to create new concepts, select software, execute pilot projects and organize the implementation. We focus on the experience of the buyer and find the best way to support the visitors’ journey. We believe that – also in the digital world – meeting real people in real time are crucial to create trust and doing business.

Should you wish to speak with our team, please do not hesitate to contact us.

Alternative-Ship-Finance-Raymond-Ko-Marstrat-Maritime-Strategy-Implemented

How to survive your maritime business during the COVID-19 crisis and thereafter

As maritime consultants to shipyards, shipping companies, investors, equipment suppliers and the government we are continuously analysing how the future of our industry will develop in the short and long term.

Some principal questions arise for many decision makers in our industry.

 • How can working practices in shipbuilding and related manufacturing processes adapt to an economy with social distancing? Will robotization plans accelerate ?
 • Will demand for transport such as oil, steel and manufactured goods continue to grow as before COVID-19? How can my shipping company as a result of this sustain a period of reduced turnover and how can I financially survive?
 • How will the supply of shipping capacity adjust to the new demand? There are currently hardly any new orders for newbuild vessels. How long will this situation last and what scenario’s should I run to determine my funding gap?
 • Will the cruise market come back to life and will consumers in the future still want to be entertained with 1,000+ people on a ship? Will the superyacht market benefit from this and how can I enter this market?

The innovative Dutch maritime sector can play an important role in transforming some of the developments reshaping our industry for the future. European governments are providing support in various ways and are expected to do more in the months to come.

A quick reset of our industry can accelerate better and more sustainable working processes and products. We believe a crisis is the moment to adapt quickly and turn challenges into opportunities for the post-corona economy.

In the end this crisis is unique and affects the global maritime industry and therefore you want your business to come out stronger relative to your competitors.

We will provide you with regular updates on key developments during the COVID-19 crisis, via our website and social media, so stay tuned.

Should you wish to speak with our team, please do not hesitate to contact us.